Rozhovor s principálem a hercem souboru Náplavka Janem Burdou

S principálem a hercem souboru Náplavka Janem Burdou jsme si povídali o hraní divadla na malém městě.

Více informací o souboru Náplavka můžete získat sledováním jejich Facebookového profilu.