ZASTUPITELSTVO MĚSTA LYSÁ NAD LABEM – prosinec 2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LYSÁ NAD LABEM – prosinec 2018

Krátké shrnutí zastupitelstva města, které se konalo 12.12. 2018
Co se na zastupitelstvu řešilo a hlasovalo nám v krátkosti zrekapituloval starosta města Ing. Karel Otava.

Do budoucna plánujeme takto stručně popsat každé zastupitelstvo, které v Lysé proběhne.