Odhalení pamětní desky a zavěšení stuhy na prapor Milovických hasičů

Na svatého Floriána proběhlo v Milovicích u místní jednotky hasičů odhalení pamětní desky a zavěšení stuhy na prapor k uctění pamatky všech hasičů, kteří se podíleli na vybudování této hasičské jednotky.