Aktualizace informací o stavu rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad Labem

Reknostrukce nadjezdu v Lysé nad Labem spěje ke svému konci. O stavu projektu a termínu dokončení kráce promluvil starosta Lysé nad Labem – ing. Karel Otava.