Slavnostní otevření nadjezdu v Lysé nad Labem

V pátek 6.9.2019 došlo k slavnostnímu aktu otevření nadjezdu v Lysé nad Labem. Tímto okamžikem tak došlo i k formálnímu ukončení jedné z největších investic Středočeského kraje v posledních dvou letech.
 
Využili jsme této příležitosti a zrekapitulovali jsme nejzásadnější informace z průběhu stavby.
 
Jménem města Lysá nad Labem ještě jednou děkujeme všem obyvatelům za trpělivost při zvládání této 16 měsíců dlouhé stavební akce.
 
www.snews.cz