Návštěva Milovic z partnerského města Wolow

Ve dnech 3. a 4. října Milovice navštívila polská delegace z města Wolowa. 

Město Milovice by s Wolowem rádo uzavřelo partnerskou smlouvu, která by umožnila vzájemnou výměnu zkušeností i možnost pořádat mezi družebními městy pozávací pobytové zájezdy za kulturou, sportem a poznáním.

Zastavili jsme se s kamerou, když tato vzácná návštěva právě byla na prohlídce parku Mirakulum a natočili jsme tam pro vás tyto obrázky.

V závěru videa jsme položili pár otázek starostovi Milovic i Wolowa.