Slavnostní předání rekonstruované brány na zámku v Lysé nad Labem

Včera – tedy 25.10. 2019 došlo ke  slavnostnímu aktu – předání rekonstruované brány na zámku v Lysé nad Labem do užívání.

Zachytili jsme se tento okamžik a vyzpovídali jsme pana Františka Tremla, který měl na starosti kovářské práce na tomto velmi náročném projektu.