Přijatá opatření z krizového štábu Lysé nad Labem

Text nového prohlášení ze dne 18.3.

Vážení spoluobčané,
apeluji na Vás, abyste důsledně dodržovali nařízení vlády o zákazu volného pohybu.
Dovolte mi, abych Vás informovala o nových opatřeních z dnešního zasedání krizového štábu.

 • Ve čtvrtek 19.3. a v pátek 20.3. bude městský úřad uzavřen. Do odvolání je omezen osobní kontakt s veřejností. Od pondělí 23.3.bude úřad pracovat ve zvláštním režimu, který bude upřesněn na webu města.
 • Upozorňujeme Vás na možnost zasílat žádosti a jiné dokumenty elektronickou cestou. Vzory dokumentů jsou umístěny na webu města.
 • Tento postup byl zvolen z důvodu ochrany Vašeho zdraví ale i úředníků.
 • Připomínám, že od úterý 17.3.2020 je zajištěn provoz ve školní kuchyni Scolarest.
 • Sběrný dvůr zůstává otevřen předně pro ty, kteří ho potřebují k výkonu svého zaměstnání. Chceme předejít tomu, aby se někdo odpadu zbavoval jeho odložením do lesa.
 • Ve všech prodejnách potravin je čas od 10.00 do 12.00 hod. vyhrazen pouze pro nákupy občanů starších 65 let. Prosíme Vás o šíření této informace mezi našimi seniory.
 • Od 19.3. je z rozhodnutí vlády zavedeno povinné nošení roušek nebo jiné ochrany úst na veřejnosti.
 • O dalších opatřeních, které vyplynou z příštího zasedání vlády nebo Krizového štábu, Vás budeme včas informovat na webových stránkách města.
 • Děkujeme všem dobrovolníkům za šití roušek a jejich předávání občanům.
 • Děkujeme za roušky, které jste donesli na Městský úřad. Předali jsme je obsluze separačního dvora, některým lékařům, učitelům do mateřské školy, městské policii a vybraným úředníkům, kteří přicházejí do styku s veřejností. Ráda bych Vás za město poprosila, pokud Vy co doma šijete a budete chtít pomáhat i dalším….. zřídili jsme sběrné místo v čekárně městské policie, kam můžete nějaké roušky navíc odnést. Budeme rádi za jakékoliv množství. Roušky budeme ihned rozdávat těm, co je budou nejvíce potřebovat.
 • Vlastními silami zajišťujeme 1000 látkových roušek, které příští týden rozdáme nejohroženějším spoluobčanům. Očekáváme další ochranné pomůcky, které máme objednány u Středočeského kraje.

Podle dostupných informací nebyl ke dni 17.3. výskyt koronaviru v našem městě potvrzen.

Závěrem Vám chci všem poděkovat, že se snažíme společně zvládnout tuto složitou situaci a pevně věřím, že bude zase dobře.

Děkuji za pozornost

Karolína Stařecká


Vážení spoluobčané,

apeluji na Vás jako starosta města Lysá nad Labem, aby jste důsledně dodržovali nařízení
vlády o zákazu volného pobytu.

Dovolte mi, abych Vás informoval o přijatých opatřeních z krizového štábu z pátku
13.3.2020 a o nových opatřeních z dnešního zasedání krizového štábu.

1) Provoz Městského úřadu Lysá nad Labem zůstává zachován. Od 16.3. do 24.3. se omezuje na městském úřadě osobní kontakt s veřejností. Pro občany je na dveřích vylepen telefonní seznam úředníků s možností zavolat jim a domluvit si další postup. V případě nutnosti jednání úředník rozhodne, zda si pro občana dojde a jednání s ním uskuteční nebo jej odkáže na jiný termín. Pro občany je rovněž možnost zasílat žádosti a jiné dokumenty elektronickou cestou.
Vzory dokumentů jsou umístěny na městském portálu. Tento postup byl zvolen z důvodu
ochrany zdraví občanů i úředníků. Další postup bude přizpůsoben případnému nařízení vlády.

2) S okamžitou platností jsme zajistili koordinovanou službu pro občany – volání na telefonní číslo 605 484 941, kde si mohou občané rizikových skupin (např. občané v karanténě, občané ve věku 65 +, občané se sníženou imunitou v důsledku nemoci), kteří nemají jinou možnost objednat nákup do 500,- Kč a vyzvednutí léků. Rozvoz bude zajišťovat pečovatelská služba a dobrovolníci. V případě nutnosti vypomůže MP, SDH, dobrovolníci a další.

3) Občané, spolky, organizace a sdružení, kteří chtějí pomáhat, musí kontaktovat tajemníka KŠ ORP na telefonním čísle 725 875 257 nebo na e-mail : ludek.pribyl@mestolysa.cz. Tyto služby musí být řízeny centrálně z krizového štábu, a to z důvodu přehledu, a rovněž z bezpečnostních důvodů.

4) Od úterý 17.3.2020 je zajištěn provoz ve školní kuchyni Scolarest. Výdej jednoho druhu jídla pro zájemce je zajištěn od 11.00 do 13.00 hod. do přepravních obalů. Nebude se vydávat do přinesených nádob. Jídlo bude potřeba objednat do 8.00 hod. den předem na telefonním čísle 731 438 261 nebo na E-mailu: zr.0910@scolarest.cz.

5) S okamžitou platností jsou uzavřena všechna venkovní sportoviště včetně dětských hřišť.

6) S okamžitou platností je uzavřen zámecký park a hřbitov.

7) Všechna tato opatření jsou uvedena na webových stránkách města.

8) O dalších opatřeních, která jsou v přípravě nebo vyplynou s dalšího zasedání Krizového štábu, který je svolán na středu 18.3. 2020 na 13 h., Vás budeme včas informovat.

V průběhu víkendu jsme v našem městě nezaznamenali žádnou mimořádnost.
Věřím, že pokud budeme všichni dodržovat zákaz volného pohybu, pomůžeme tím tuto
nelehkou situaci zvládnout.

Ing. Karel Otava
V Lysé nad Labem 16.3.2020 předseda krizového štábu