Veřejné projednání „Revitalizace lokality sídliště Balonka“

Veřejné projednání „Revitalizace lokality sídliště Balonka“, vzhledem k nouzovému stavu, se nemůže konat.

Z tohoto důvodu Vám přinášíme vyjádření zástupců projektového ateliéru, který projekt pro město Milovice zpracovává a zajišťuje.

Odkaz na web, kde je umístěna zmiňovaná dokumentace

 

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/uredni-deska/informace-z-meu/mesto-milovice-oddeleni-investic-a-rozvoje-zverejneni-pracovnich-situaci-projektove-dokumentace-stavby-revitalizace-lokality-sidliste-balonka-1.-4.-etapa.html?fbclid=IwAR34dCYAHQrT6h8yUawIgN6SWXhMQV0ieRavcBvwRkArzc-rubRtHJhQ22o