Rozloučení s žáky mateřských škol v Milovicích

Koncem měsíce června se již tradičně rozloučili v milovických mateřských školách předškoláci. Každá z mateřské škol Sluníčko, Kostička, U broučků a U Veverek připravila pro budoucí školáky slavnostní odpoledne na svých zahradách. Děti dostaly dárečky od třídních učitelek a balíčky s potřebami do školy od města Milovice, které jim předalo vedení města.  Počasí přálo a všichni si slavnosti moc užili. Teď už si jen pořádně užít prázdniny a v září hurá do školy za novými kamarády, vědomostmi i zážitky.