Rekonstrukce ulice Mírová bude brzy zahájena

Máme pro Vás informace o chystané rekonstrukci ulice Mírová v Litoli

Oficiální název investiční akce: II/272 Litol, rekonstrukce

Stručný popis stavebního zámeru: Rekonstrukce komunikace v ulici Mírová v Litoli a kompletní výstavba kanalizace, vodovodu včetně přípojek, chodníků, osvětlění a zeleně včetně čerpací stanice odpadních vod.

Dodavatel stavby: Sdružení S+Z Litol, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o. se sídlem: 

Vysoutěžená cena: 117 893 389,- bez DPH z čehož bude město ze svých prostředků investovat 80 000 000,- Kč, tyto peníze budou financovány prostřednictvím úvěru.

Termíny:  

Předpokládané zahájení stavby: polovina sprna 2020

Předpokládaný termín ukončení stavby: v průběhu roku 2022

Etapizace

Stavba bude probíhat ve 4. Etapách

Ještě v letošním roce by měla být dokončena I. etapa což je úsek od vjezdu do společnosti Ars Altmann až po Dobrovského sady. V tomto úseku dojde k první dopravní uzavírce.

Podrobné termíny ostatních etap a rozsah prováděných prací zveřejníme dle aktuálního stavu.

Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou.

Město Lysá nad Labem všem, kterých se tato stavba dotkne, předem děkuje za trpělivost.