SPATRA – Pavel Stříbrný

Musí si dirigent podupávat do taktu i během rozhovoru?
 
A jaké hráče v orchestru je třebazvlášť sledovat?
 
Odpoví Pavel Stříbrný, profesionální hráč na dechové nástroje, dirigent Hasičské dechové hudby v Lysé nad Labem a pedagog na ZUŠ F. A. Šporka.
 
Pavel Stříbrný vystudoval Vojenskou konzervatoř v Roudnici.
 
Jak si vybíral nástroj?
 
Jde dohromady disciplína a umění?
 
A co mu dělá největší radost při koncertech s hasičským orchestrem nebo
se studenty z „lidušky“?
 
Řeč přijde i na zatím stále chybějící důstojný kulturní sál pro koncerty a kulturní akce v Lysé.
 
Na Patře se ptá Jan Burda, moderátor ČRo a umělecký šéf Divadelního spolku Náplavka.