Slavnostní předání nové půdní vestavby do provozu v ZŠ TGM Milovice

31.8.2020 se v základní škole T.G.M v Milovicích slavnostně otevíral nový pavilon, který vznikl vytvořením půdní vestavby na hlavní budově zdejší ZŠ.

Škola tak po šesti letém usilí nově získala novou přírodovědnou učebnu včetně laboratoře, jazykovou učebnu a dvě učebny výpočetní techniky včetně kompletního vybavení a kabinetů.

Aktuální kapacita školy je 630 studentů a je ze 100% naplněna.

Celá investiční akce stála cca 40 mil. Kč a spoluúčast města Milovice byla cca 12 mil. korun.

Na nové prostory se můžete podívat v našem videu.