Referendum o prodeji bytů Milovických bytů

Lysou nad Labem čeká velmi důležité referendum, které rozhodne o budoucnosti města pro další generace.
 
Je na občanech města, aby u voleb do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, rozhodli i o skutečnosti, jestli má nebo nemá Lysá nad Labem prodat část svého bytového fondu, který je v Milovicích.
 
Požádali jsme Jiřího Havelku a Karla Marka, aby se pokusili shrnout svá stanoviska k tomuto tématu v odpovědích na 3 stejné otázky.
 
Doufáme, že Vám toto video může pomoci při rozhodování o skutečnostech, které ovlivní budoucnost Lysé nad Labem na velmi dlouhou dobu.