Vánoční vystoupení žáků MŠ U Veverek

Ve spolupráci s městem Milovice jsme požádali všechny mateřské školy, zdali by v nich byli ochotni, připravit si pro nás krátká vystoupení s Vánoční tématikou.

Postupně jsme je navštívili s naší kamerou a zaznamenali jsme pro Vás výsledky jejich snažení.

V normálních dobách jsou tato vystoupení součástí slavností spojených se zahájením adventu a proto je zveřejňujeme právě nyní, abychom tak alespoň symbolicky podpořili Vánoční atmosféru v této složité době.

Všem dětem děkujeme za jejich nadšení a nasazení a všem paním učitelkám a učitelům děkujeme za práci, kterou si s přípravou těchto vystoupení dali.
Městu Milovice patří náš dík za pomoc při organizaci tohoto nápadu.