Vánoční vystoupení – MŠ Studentská – Poděbrady

Ve spolupráci s radnicí v Poděbradech jsme požádali všechny mateřské školy, zdali by v nich byli ochotni, připravit si pro Vás krátká vystoupení s Vánoční nebo Mikulášskou tématikou.

Postupně jsme je navštívili s naší kamerou a zaznamenali jsme výsledky jejich snažení.

V normálních dobách jsou tato vystoupení veřejná a jsou nedílnou součástí slavností spojených s dobou adventu.

Přijměte prosím jako náhradu alespoň tuto variantu, která si klade za cíl zaznemenat tyto okamžiky a alespoň symbolicky podpořit Vánoční atmosféru v této složité době.

Všem dětem děkujeme za jejich nadšení a nasazení a všem paním učitelkám a učitelům děkujeme za práci, kterou si s přípravou těchto vystoupení dali!

Městu Poděbrady a paní ředitelce Vackové patří náš dík za pomoc při organizaci tohoto nápadu!