Otevření cyklověže v Milovicích

Milovická cyklověž bude otevřena v pondělí 11. října.

Cyklověž bude v 15 hodin předána předána vedení města a poté od 16 hodin máte možnost přijít se svým kolem a za asistence pracovníků realizační firmy si zdarma chod věže vyzkoušet.