Revitalizace lesoparku Kaštanová – Milovice

Projekt Revitalizace parku Kaštanová a lesoparku Juventský les byl ukončen a byl úterý 26. října byl slavnostně předán vedení města.
 
Do revitalizovaného prostoru bylo vysazeno 345 stromů, bylo umístěno 40 kusů laviček a 25 kusů odpadkových košů. Na stromy bylo pověšeno 10 budek pro netopýry a 20 budek pro ptactvo.
 
Poděkování patří autorům projektu firmě Floart a to pánům Šimkovi, Borusíkovi a Kovářovi. Za realizaci patří dík realizační firmě Vykrut panu Vykturovi a jeho spolupracovníkům, dále pak realizátorům výsadeb panu Antonovi a paní Bártkové a také odpovědným referentům Městského úřadu.
 
Věříme, že upravený lesopark a park Vám budou sloužit k oddychu a relaxaci.