Revitalizace parku 30. výročí osvobození v Lysé nad Labem

4. října byla zahájena první fáze revitalizace parku 30. výročí osvobození, tzv. Burda parku. Ta se týkala především dětského hřiště. Jeho obnova nespočívala jen v nových prvcích ale i v obměně povrchu a doplnění dostatečného množství laviček. Vše je samozřejmě navrženo tak, aby navazovalo na budoucí podobu celého parku, který projde obměnou v následujících měsících.

 

I přes nižší teploty počasí dětem přálo, a tak hned v sobotu po otevření podrobily hřiště zatěžkávací zkoušce. Přibližně za měsíc by měla revitalizace parku pokračovat a dojde tedy i na výměnu povrchů přístupových cest k hřišti.

 

Do příštího jara chce město Lysá opravit nebo doplnit i ostatní dětská hřiště. Za tímto účelem bude do konce roku oslovena široká veřejnost s žádostí o pomoc a obyvatelé z okolí jednotlivých hřišť budou moci podávat návrhy – co je třeba opravit, upravit, nebo co by rádi na hřišti, kam rádi chodí chtěli.

O výzvě se včas dozvíte z internetových stránek, facebooku města a také v Listech.