rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu v Lysé nad Labem – leden 22

Už od 15. března probíhá v Lysé nad Labem stavební projekt s názvem Zkapacitnění vodojemu v Lysé nad Labem.
 
Vybetonováním vrchní části vodojemu vznikla nová akumulační nádrž na 1 mil. litrů vody. V průběhu února bude tato nová nádrž napuštěná a podrobena zkoušce těsnosti. Pokud bude vše v pořádku, mělo by posléze být město zásobováno vodou už t této nové nádrže.
 
Původní nádrž bude vypuštěna, sanována a opravena. Po jejím opětovném naplnění bude mít Lysá nad Labem dvě funkční nádrže, díky nimž bude možné provádět v každé z nich údržbu, zatímco dodávky pitné vody zůstanou bez omezení.
 
S dalšími podrobnostmi Vás v tomto videu seznámí starosta města p. Karel Otava