Předání daru od firmy G’s Group Holdings CZ s.r.o. v Lysé nad Labem únor 2022

Stalo se milou tradicí, že firma G´s Group Holdings Cz s.r.o. v rámci dobročinné akce vytvořené na památku svého zakladatele p. Josefa Valtra předává finanční sponzorské dary zvoleným příjemcům. Samotný výběr je prováděn ve spolupráci s okolními obcemi, které mohou poskytnout doporučení k jednotlivým nominacím.
 
Nejinak tomu bylo i letos – konkrétně ve čtvrtek 10. února 2022, kdy se na radnici v Lysé nad labem odehrávalo slavnostní předání této pomoci a my jsme rádi, že jsme mohli tento okamžik zaznamenat prostřednictvím našich kamer.
 
Letošními příjemci jsou:
Knapp Martin – Přerov nad Labem
Ziková Miluše, Labutová Jaroslava – Lysá nad Labem
památník obětem padlých v I. světové válce – Stratov