REKONSTRUKCE PARKU 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ V LYSÉ NAD LABEM – únor 2022

REKONSTRUKCE PARKU 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ V LYSÉ NAD LABEM ⬇️
 
V pondělí 21.2 byla zhotoviteli předána stavba s názvem “Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem”.
 
Park se nachází v samém centru města Lysá nad Labem, na křižovatkách ulice Masarykova s ulicemi Sokolská a Legionářská. V širším konceptu města je náměstí v blízkosti historického srdce Lysé nad Labem.
 
Zahájená rekonstrukce řeší několik problémových míst ve veřejném prostoru parku a zároveň samotnému místu dává šanci k oživení funkce jako místa k setkávání.
Ústředním motivem návrhu se stává voda, dětská hra a aktivní trávení volného času. Zároveň potlačení západní fasády obchodního domu. Návrh poskytuje návštěvníkům důvod se v místě náměstí zdržovat a trávit zde volný čas.
 
Termín dokončení je naplánován na 21.07.2022. Další podrobnosti a vizualizace najdete v našem videu.