Předání čestného vyznamenání města Lysá nad Labem

ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM ⬇️

Již po čtrnácté se zástupci města Lysá nad Labem rozhodli ocenit ty, kteří významnou měrou obohacují život všech, reprezentují město i stát nebo například pomáhají druhým.

K slavnostnímu okamžiku, který proběhl v kině v Lysé nad Labem 4. března, se sešli laureáti těchto ocenění se zástupci města, které reprezentoval starosta Ing. Karel Otava, radní Ing. Karolína Stařecká a Josef Kolman. Kromě zmiňovaného ceremoniálu shlédli přítomní  i premiéru nového dokumentárního filmu o Lysé nad Labem.

Seznam oceněných občanů

Čestné občanství:
František Janula in memoriam (za významný přínos v oblasti moderního
evropského malířství a za propagaci rodného města Lysé nad Labem v zahraničí)

Čestná medaile města Lysá nad Labem vyznamenání II. třídy:
Vlastimil Křivánek (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky
v kulturistice)
Ing. Josef Valtr in memoriam (za celoživotní obětavou práci v oblasti
zemědělství) převezme jeho syn Ing. Tomáš Valtr

Čestná medaile města Lysá nad Labem vyznamenání III. třídy:
Matouš Dočekal (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve
veslování)
Alžběta Zavadilová (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve
veslování)
Jan Gruber (za dlouholetou práci s mládeží – trenérskou činnost ve Veslařském
klubu Lysá nad Labem z. s.)
Adam Herajn (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky ve
smíšených bojových uměních)

Pamětní medaile:

Lenka Zavadilová (za dlouholetou práci s mládeží – trenérskou činnost ve
Veslařském klubu Lysá nad Labem z. s.)
Marcela Cézová (za dlouholetou práci s mládeží – trenérskou činnost ve Veslařském
klubu Lysá nad Labem z. s.)
Marie Škotová (za celoživotní obětavou práci v sociálních službách)
Denis Pořízka (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky v 3D
lukostřelbě) 
Julie Pořízková (za reprezentaci města Lysá nad Labem a České republiky v 3D
lukostřelbě)

Medaile „Za věrnost“ vyznamenání I. stupně
str. Monika Zitová (za dlouhodobou spolehlivou službu ve městě – 20
odpracovaných let u MěP Lysá nad Labem)