Počítače dětem Point Milovice

V Milovicích se v rámci organizace POINT Milovice zapojili do projektu “Počítače dětem” jehož ambasadorem se stala i Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová
 
Charitativní projekt Počítače dětem spadající pod Nadační fond IT people vznikl na jaře 2020 s ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 a nutností online výuky. Autorem myšlenky projektu je Ing. Robert Novotný, který popisuje fungování projektu těmito slovy: „Získáváme od jednotlivců i firem starší IT techniku, tu repasujeme a darujeme potřebným dětem, které doma počítač nemají a nemohou se z domova připravovat na výuku, plnit domácí úkoly, vyhledávat potřebné informace apod.“
 
Mezi hlavní cíle projektu patří cíl vzdělávací, kdy se projektový tým a tým dobrovolníků snaží zajistit rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí. Další aspekt je sociální, kdy dárci poskytují již nevyužívanou IT techniku tam, kde je potřeba. A třetím cílem je ekologická odpovědnost a ochrana životního prostředí, kdy se darovaná technika repasuje, vyčistí a dále opět využije.
 
Více informací na www.pocitacedetem.cz