Přírodní koupaliště Mršník – Lysá nad Labem

Mnoholetá snaha vytvořit z Mršníku v Litoli přírodní koupaliště a celkově dořešit tento krásný kout našeho města u Labe vrcholí.
 
Před dvěma lety byla zajištěna přeložka vysokého napětí kabelem tak, aby nevedla nad vodní plochou a nehrozilo nebezpečí úrazu.
Dalším krokem byla rekonstrukce kabin u městského fotbalového hřiště, které má v pronájmu FK Litol mládež. Klubovna bude pronajata tomu, kdo zajistí občerstvení při fotbalových zápasech a v sezóně uživatelům rekreačního zařízení.
 
Bylo doplněno zařízení pro cvičení a v sezóně je otevřeno WC a zajištěn úklid.
Přístupová cesta dostala asfaltový povrch a pěšina od bývalého Dallasu, bude opravena recyklátem.
Za silnicí směrem k Labi bylo vysazeno 60 vzrostlých stromů. Nově vzniklý lesopark bude doplněn hracími prvky a lavičkami.