Lávka přes Labem v Lysé nad Labem

Lávka přes Most Bohumila Hrabala

Most Bohumila Hrabala přes Labe, který je v majetku Středočeského kraje, velmi pravděpodobně čeká změna. Při nedávné rekonstrukci, prováděné Středočeským krajem, nebylo pamatováno na bezpečný a bezbariérový přechod a přejezd pro cyklisty po velmi frekventované krajské komunikaci II/272. 
 
Dle slov starosty města p. Karla Otavy, bylo právě toto důvodem, proč město  iniciovalo vznik projektu 3 metry široké lávky, která nahradí současnou úzkou lávku určenou pouze pro údržbu. Součástí tohoto připravovaného projektu je i bezbariérové propojení města a polabské cyklostezky.

Nové vedení Středočeského kraje respektovalo dřívější dohodu, že projekt, který má stavební povolení, převezme a tuto investici bude realizovat. 
 
V současné době je zažádáno na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci a soutěží se zhotovitel. 
 
Podle vyjádření města je reálná šance, že stavba bude zahájena ve druhém pololetí roku 2022.