Milovická zeleň s profesorem Pavlem Šimkem

Milovice jsou městem v zeleni a udržet tento závazek je prioritou vedení města.

Dynamicky se rozvíjející území dnes již bývalého vojenského prostoru vyžaduje rozsáhlé zásahy nejen do občanské infrastruktury ale i odbornou péči o unikátní a rozsáhlé plochy veřejné zeleně a to nejen z estetických ale hlavně bezpečnostních důvodů.