Změna územního plánu Milovice č. 1 – návrh – květen 2022

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE, VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 

Dne 19.5.2022 proběhlo na radnici města Milovice Veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Milovice. Pro ty, kteří se nemohli projednání zúčastnit přinášíme ve videu shrnutí nejdůležitějších bodů změny územního plánu.