Vztah města a řeky v Lysé nad Labem 2023

Setkání Lysé nad Labem a říční krajiny
Navštívili jsme vernisáž výstavy s názvem: „Vztah města a řeky“. Jedná se o prezentaci prací studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří se pod vedením doc. Kláry Salzmann, věnovali možnostem využití krajinného potenciálu okolí Lysé nad Labem.
Vystavované práce jsou zaměřeny nejen na revitalizací říční i zemědělské krajiny, ale i na cestní sítě nebo zeleno-modrou infrastrukturu.
Prezentované modely, plakáty a portfolia jednotlivých studentů se snaží nalézat inspiraci pro odpovědi na otázky jako:
Jak lze do říční krajiny protkané kilometry odvodňovacích kanálů opět vrátit mokřady a tůně nebo třeba jak můžeme upravit krajinu tak, aby byla lépe prostupná, ale zároveň zajišťovala retenci vody a zlepšovala místní mikroklima?
Výstavu je možné si prohlédnout v budově městského úřadu v Lysé nad Labem, kde by měla být instalována zhruba do konce března.
 
Práce studentů je možné si prohlédnout i prostřednictvím těchto odkazů:
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/33921-dive-v-nive
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/33947-cesta-z-mesta
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/33908-v-rybniku
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/33867-po-toku-potoku
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/35914-pruplach-bysickeho-ramena
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/35247-tri-krajiny