Rekapitulace jednání zastupitelstva města Lysá nad Labem

Starosta města Lysá nad Labem v krátkosti zrekapituloval včerejší zastupitelstvo města. 
Co se projednávalo a o čem se hlasovalo se dozvíte ve videu.