Předávání vyznamenání města Lysá nad Labem

Navštívili jsme kino v Lysé nad Labem, abychom pro Vás zaznamenali předávání vyznamenání města Lysá nad Labem.

Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení pěveckého sboru Pro Radost pod
vedením pana Ladislava Jánka.

Čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání III. třídy byly uděleny:

Heleně Blažkové za vynikající úspěchy v extrémních překážkových závodech 

Hugovi Rejtharovi za celoživotní práci s mládeží v oblasti sportu.

Pamětní medaile byly uděleny: Ing. Władysławu Adamiecovi za podporu a přínos v oblasti polské kultury v Lysé nad Labem, Haně Hermanové za dlouhodobou práci ve zdravotnictví, Blance Kiselovičové za dlouhodobou aktivní organizaci kulturních a společenských aktivit seniorů, Haně Krejčíkové za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, Bohuslavu Krejčíkovi za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem, Lence Pilné za obětavou práci v obci Baráčníků v Lysé nad Labem, Pravdomilu Šenkovi za celoživotní přínos pro rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Lysé nad Labem, Dr. Jánu Šturmovi za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj společenského a kulturního života ve městě a Ireně Šťastné za dlouhodobou práci pro město.

Pamětní medaile byly uděleny také Veronice Hrázské a Kristýně Mackové a to oběma za získání tří titulů mistryně ČR ve veslování v kategorii dorostenek.

Nadějné sportovkyně se slavnostní akce nemohly z důvodu sportovního soustředění zúčastnit osobně a tak jim vyznamenání budou předána v náhradním termínu.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich
další činnosti.