Intenzifikace sběrného dvora Milovice

Intenzifikace sběrného dvora Milovice

Počátek prací 2.3.2020

Délka trvání akce 3 měsíce

Hrazeno z dotace:

  • 3x kontejner s lisem
  • 1x štěpkovač
  • Nová podlaha v hale

Provoz dvora nebude nijak omezen pouze na silnici před dvorem bude v tomto úseku snížena po dobu prací rychlost a v místě se bude pohybovat velká technika, dbejte zvýšené opatrnosti.