Změna dopravního značení křižovatky Ostravská Mírová v Milovicích

‼️ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KŘIŽOVATKY OSTRAVSKÁ X MÍROVÁ V MILOVICÍCH!‼️

Vážení občané a zejména řidiči,
prosíme POZOR, dnes, 1.4.2020 došlo k realizaci dlouho avizované změny dopravního značení v křížení ulic Ostravská a Mírová. Nově bude ulice Mírová vedlejší ulicí a ulice Ostravská hlavní. Křižovatka bude osazena dopravní značkou STOP! Vzhledem k tomu, že změna vyžadovala i vodorovné dopravní značení, bylo nutné vyčkat na příznivější počasí, přestože byl tento návrh schválen DI Nymburk již loni na podzim. Ke změně dochází na základě doporučení komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality, které bylo projednáno rovněž s komisí pro urbanistický rozvoj, výstavbu a zeleň a dále odborníky na dopravu a dopravními inženýry.

V dané lokalitě docházelo často k nebezpečným situacím, zmatkům řidičů a také nehodám, byť zatím jen s drobnějšími škodami na majetku, které zpravidla nevyžadovaly asistenci PČR. Nastavení křižovatky bylo nestandardní a neintuitivní. Odlišný povrch komunikací obou ulic pak celá řada řidičů vnímala jako faktické vymezení křižovatky, kdy za hlavní komunikaci byla považována ulice Ostravská, přestože ve skutečnosti hlavní komunikace vedla paradoxně z Mírové do Ostravské ve směru k letišti. Toto vyznačení tvaru křižovatky ve svém důsledku nevedlo ani ke zpomalení dopravy, neboť právě ve směru jízdy po Ostravské od letiště, kdy měl případný neukázněný řidič možnost se rozjet nad povolený limit, mohl dále pokračovat směrem do centra města, aniž by musel dávat přednost v jízdě, tedy aniž byl nucen jakkoliv zpomalovat. A neukázněného řidiče nezklidnila ani situace ze směru opačného, kdy v jízdě po ulici Ostravská k letišti musel dávat v křížení s Mírovou přednost. Nejeden řidič v dané křižovatce nezastavil, nezpomalil a nedal přednost, což právě vedlo k nebezpečným situacím. Opět o tomto faktu hovoří několik záznamů z městského kamerového systému. Nově je již přednost jasná a zřejmá.

Lepší efekt pro zpomalení dopravy pak obecně přináší zúžení komunikace (alespoň optické) a případně vytvoření podélných parkovacích stání, což zároveň navozuje správný dojem, že se řidič stále pohybuje ve městě. K tomuto dochází souběžně se změnou křižovatky.

Tato změna se pak odehrává v zamýšlené konceptu dopravy v Milovicích a spadá do preventivních opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. Do budoucna se dále pro danou lokalitu plánuje ve střednědobém výhledu vybudování chodníků na ulici Ostravská od křížení s ulicí Mírová až po křížení s ulicí Družstevní a vybudování alespoň dvou přechodů pro chodce. Zároveň je pro obě zmíněné křižovatky připraven projekt, resp. vybudování kruchových objezdů.

Řidiči jsou na aktuální změnu upozorňováni výstražným světlem a cedulemi. V prvních dnech bude též probíhat zvýšený dohled MP a PČR. Prosíme, buďte při všech svých jízdách nejen po našem městě opatrní!
Děkujeme

Město Milovice