Uzavírka přejezdu P3622 směr Byšičky

V termínu od 7.6.2020 do 3.7.2020 bude uzavřen železniční přejezd P3611 na komunikaci č.III/3315 z Lysé do Byšiček.

Po dobu uzavírky bude nutné využít objízdnou trasu od Kovony na Byšičky v obou směrech.