Vánoční vystoupení žáků MŠ Mašinka

Ve spolupráci s Městem Lysá nad Labem jsme požádali všechny mateřské školy, zdali by byli ochotni, připravit si pro nás krátká vystoupení s Vánoční tématikou.
 
Postupně jsme je navštívili s naší kamerou a zaznamenali jsme pro Vás výsledky jejich práce.
 
V normálních dobách jsou tato vystoupení součástí slavností spojených se zahájením adventu a proto je zveřejňujeme právě nyní, abychom tak alespoň symbolicky podpořili Vánoční atmosféru v této složité době.
 
Všem dětem děkujeme za jejich nadšení a nasazení a všem paním učitelkám a učitelům děkujeme za práci, kterou si s přípravou těchto vystoupení dali.
 
Městu Lysá nad Labem patří náš dík za dobrý nápad na toto natáčení a pomoc při jeho organizaci.