Vyřazení žáků milovických mateřských škol

V milovických mateřských školkách vyřazovali předškoláky. Protože se vždy jedná o významnou událost v životě budoucích školáků, zavítali jsme tam s naší kamerou. Díky tomu mohou na tento okamžik vzpomínat ještě velmi dlouho po tom, co na základní škole budou dostávat samé jedničky.
 
Jako vždy byl součástí i bohatý doprovodný kulturní program o který se mimo jíné postarala i zpěvačka Magda Malá.
 
Všem budoucím školákům přejeme krásné léto plné slunce a do nového roku vykročení tou správnou nohou!