Vyřazení 9. tříd základních škol v Lysé nad Labem

I v Lysé nad Labem vyřazovali žáky 9. tříd ze studia. Na obou základních školách měli připraven slavnostní program a my jsme je navštívili, abychom zejména pro samotné účastníky a jejich blízké zaznamenali tento okamžik do pomyslné kroniky života v Lysé nad Labem.

Zároveň se Základní škola J. A. Komenského loučila se svou dlouholetou ředitelkou Mgr. Marií Novákovou, které tímto i my přejeme šťastné nadcházející dny.

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu!