Slavnostní vyřazení 9. tříd základních škol v Milovicíh

V Milovicích vyřazovali žáky 9. tříd ze studia. Na obou základních školách měli připraven slavnostní program a my jsme je navštívili, abychom zejména pro samotné účastníky a jejich blízké zaznamenali tento okamžik do pomyslné kroniky života Milovic.

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu!