Výstava absolventských a závěrečných prací ZUŠ Milovice

V atriu radnice v Milovicích je od 3. května k vidění výstava závěrečných a absolventských prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Milovice.
 
Slavnostní vernisáže této výstavy se kromě pedagogů, kteří žáky připravovali, vedení základní umělecké školy a zástupců města Milovic, zúčastnilo i mnoho diváků z řad široké veřejnosti.
 
Na vernisáži jsme se dozvěděli, že i letos se výtvarný obor milovické Základní umělecké školy může pochlubit výrazným úspěchem. Talentové zkoušky na střední umělecké školy výtvarného směru vykonaly: Andrea Kroupová, Eva Tušová, Aneta Procházková, Julie Ventová a Lucie Vojtková. Všechny uchazečky byly přijaty na Střední školu designu v Lysé nad Labem, obor grafický nebo interiérový design.
 

Letos také absolvovalo šest žákyň a žáků: Anna Macurová, Emma Jezdinská, Juliana Ventová, Tobias Harcek, Ondřej Priehoda, Jan Urban.

Ukázky z prací žáků všech pěti oddělení výtvarného oboru jsou na radnici v Milovicích vystaveny do 30. 5. 2022.