Rekonstrukce vodojemu v Lysé nad Labem – 28. 7. 2022

Dnes jsme natáčeli na Zámeckém vrchu, kde vrcholí jedna z nejdůležitějších investic v Lysé nad Labem. 

Jedná se o Rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu, která byla zahájena 15. 3 . Postupně byla vybudována nová akumulační nádrž o objemu 1 200 kubických metrů. 

V současnosti je Lysá nad Labem zásobována pitnou vodou z této nové nádrže. Původní akumulační nádrž byla vypuštěna a po více než 60 letech provozu byly zahájeny sanační práce. Poškozená armatura bude postupně nahrazena a nádrž opravena. Po jejím opětovném naplnění bude mít Lysá nad Labem dvě funkční akumulační nádrže, díky nimž bude možné provádět postupně v každé z nich údržbu, zatímco dodávky pitné vody zůstanou bez omezení.

Dnes jsme mohli nahlédnout právě do této původní nádrže, kde probíhají sanační práce. V nové armaturní komoře, jsou umístěny potřebné technologie včetně Automatické tlakové stanice, která bude zásobovat vodou horní tlakové pásmo.

Na tuto investici v hodnotě 60 mil. Kč Lysá nad Labem získala dotaci ve výši 30 mil. Kč. 

Termín dokončení je stanoven na 30. 9. 2022