Představení neziskové organizace Point Milovice

POINT Milovice, tato nová nezisková humanitární organizace existuje od června roku 2021. Od začátku letošního roku může oficiálně poskytovat sociální služby na základě platné registrace. My jejich činnost natáčíme poměrně často, a proto jsme se z nasbíraného materiálu v tomto videu, pokusili zmapovat hlavní činnosti této organizace a přiblížit vám její fungování.

Při tvorbě tohoto videa jsme si nekladli za cíl obsáhnout úplně každý aspekt jejich činnosti, ale spíš vám přiblížit oblasti kterým se v POINTu Milovice věnují a třeba mohou pomoci i někomu z vás.

Víc informací a podrobností najdete na jejich webu www.pointmilovice.cz