Slavnostní otevření Kulturního domu v Milovicích

V sobotu 10. září 2022 se slavnostně otevřely dveře zrekonstruovaného Kulturního domu Milovice, který se tímto výjimečným večerem navrací do kulturního života nejen obyvatel Milovic ale i okolního regionu.

Nejen milovičtí občané, ale také široká veřejnost se mohou těšit z divadelního sálu o kapacitě 450 míst, který bude zároveň sloužit jako kino sál s možností promítání premiérových snímků.
Součástí budovy je i malý sál, divadelní bar a prostory pro konání plesů, tanečních a dalších společenských setkání.

Provozovatel KD Milovice, kterým je společnost Divadlo Nymburk, si jako slavnostní premiéru zvolil představení z dílny Divadla Radka Brzobohatého – Fredie, které je složeno z veleznámých hitů skupiny Queen.

Kulturní dům má za sebou neopomenutelnou historii. Budova byla vystavěna v sedmdesátých letech minulého století, do roku 1991 sloužila jako kulturní centrum pro důstojníky okupační sovětské armády, a její rekonstrukce je dalším mezníkem revitalizace města se staletou vojenskou historií.