Ustavující zasedání zastupitelstva v Lysé nad Labem

Od dnešního dne má Lysá nad Labem nové vedení města. Nový starosta Karel Marek přijal své poslání s pokorou a těší se společně s nově zvolenímí radními a dalšími zastupiteli na vzájemnou spolupráci se všemi zaměstnanci úřadu i s vámi občany.

 

Podívejte se na malý souhrn z dnešního zastupitelstva. Jakmile videonahrávku celého dnešního zastupitelstva zanonymizujeme, bude dostupná na youtube kanále města Lysá nad Labem.