Referendum o Hakenově stadionu v Milovicích

Místní referendum konané dnes – tedy 5.listopadu V Milovicích není platné.
 
Dnes, 5. listopadu 2022 v čase od 8-14 hod, v Milovicích proběhlo v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. O místním referendu a o změně některých zákonů hlasování v místním referendu o otázkách:
1.„Souhlasíte se zachováním stavu a způsobem využití Hakenova stadionu na pozemku p. č. 1751/6 v k. ú. Milovice nad Labem tak, jak byl schválen v územním plánu města v roce 2016 jako plocha veřejného prostranství a veřejné zeleně, za použití všech zákonných pravomocí orgánů města?“
 
2.„Souhlasíte s tím, aby pozemek ve vlastnictví města Milovice p. č. 1751/6 v k. ú. Milovice nad Labem, na kterém leží Hakenův stadion, zůstal v majetku města?“
 
Z celkového počtu 8396 oprávněných osob se k místním referendu dostavilo celkem 600 osob, což je 7 % účast Místní referendum tedy NENÍ PLATNÉ.