Živě: požár v objektu zámeckého parku v Lysé nad Labem

PŘI POŽÁRU DOMU V LYSÉ NAD LABEM VZNIKLA ŠKODA ZA TŘI MILIONY
V sobotu 17. listopadu tři minuty po poledni byl na linku tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ohlášen požár domu v Zámecké ulici v Lysé nad Labem.

Fotografie a text:
https://www.hzscr.cz/docDetail.aspx…
a
https://m.facebook.com/HzsStredoceskehoKraje/