Den Země na ZŠ Pražská: Společně za zelenější planetu!

Na základní škole Pražská v Benátkách nad Jizerou se 23. dubna uskutečnila tradiční akce k oslavě Dne Země. Do této environmentální mise se s nadšením zapojilo celkem 250 žáků z 6. až 9. ročníků.
Mladí ochránci přírody se pod vedením zkušených pedagogů rozdělili do skupin a vyrazili na tři stanoviště: do lesa Okrouhlík a do revitalizované oblasti. Jejich úkol byl jasný: zbavit les odpadků a zasadit stromy, které budou v budoucnu zdobit krajinu a čistit ovzduší.
V lese Okrouhlík s vervou vysadili 500 sazenic borovic lesních a 60 ovocných stromů, mezi nimiž nechyběly jeřáby, jabloně, třešně a hrušky. V revitalizované oblasti pak našlo svůj domov dalších 200 sazenic stromů a keřů. Mezi novými obyvateli této lokality se objevily duby letní, jasany ztepilé, jilmy vazy, javory babyky, lípy malolisté, olše lepkavé, javory klenné a mléčné, brsleny evropské, krušiny olšové, svídy krvavé, hlohy jednosemenné, trnky obecné, střemchy obecné, růže šípkové, kaliny obecné, vrby košařské, trojmužné a jívy.
Po náročném dni si žáci opekli buřty a oslavili tak svůj přístup k životnímu prostředí.
Akce na ZŠ Pražská ukázala, že i ti nejmenší z nás můžou udělat velký kus práce pro ochranu naší planety. A co je nejdůležitější, bavili se u toho!
Závěrem bychom rádi poznamenali, že v pátek 26. dubna se koná podobná akce i na Základní škole Husovo náměstí.
Přejeme všem krásný Den Země !