Rekonstrukce vodohospodářských sítí v ulicích Komenského a V Koreji

Rádi bychom Vás informovali o zahájení rozsáhlé rekonstrukce vodohospodářských sítí a následné opravy povrchů komunikací a chodníků v ulicích Komenského a V Koreji.

Práce v ulici Komenského:

V ulici Komenského bude provedena:

Obnova stávajícího vodovodního řadu
Výměna nevyhovujících vodovodních přípojek
Bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí
Sanace kanalizačních revizních šachet
Práce v ulici V Koreji:

V ulici V Koreji bude provedena:

Výměna uzávěrů vodovodních přípojek a armaturních uzlů
Obnova nevyhovujících vodovodních přípojek
Částečná obnova kanalizační stoky
Po dokončení oprav:

Po dokončení opravy podzemních sítí bude provedena celková rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků včetně rekonstrukce veřejného osvětlení v obou ulicích.

Dokončení stavebních prací je plánováno na podzim.