Uctění památky mistra Jana Husa 2019

Uctění památky Mistra Jana Husa uspořádal 6. července 2019
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem
za podpory města Lysá nad Labem.
 
Na této akci kromě mluveného slova zazněla hudba tělesa, které si říká Noční optika.