Předání sponzorského daru základní škole TGM – Milovice

Byli jsme přítomni předání sponzorského daru pro Základní školu TGM v Milovicích. Z rukou zástupce společnosti IT Trade p. Kouby a starosty Milovic – Lukáše Pilce si jej převzali členové dětského zastupitelstva, kteří pak oba pány seznámili s projekty, kterým se v rámci školy i mimo ní věnují.

Nezbývá než dodat, že sponzorským darem byla ozvučovací technika, kterou děti využijí při prezentaci svých projektů.