Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 28 Lysá nad Labem

Máme pro vás informaci z radnice v Lysé nad Labem o dokončeném projektu. Jedná se o „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 28 Lysá nad Labem“

Stavební práce spočívaly zejména v :

Zateplení obálky objektu
Výměně otvorových výplní
Opravě stávající střechy nad 3. NP
Přístavbě výtahu
Výměně zdroje vytápění a dalších doplňkových stavebních prací

Byli jsme pozváni na slavnostní předání stavby do užívání a pořídili tam pár fotografií.

V budoucnu město Lysá nad Labem plánuje i interiérovou rekonstrukci tohoto objektu.